അസമിലെ കലിംപോങ്ങിൽ ഉരുൾപൊട്ടലിൽ ഗതാഗതം തടസപ്പെട്ട പാത

അസമിലെ കലിംപോങ്ങിൽ ഉരുൾപൊട്ടലിൽ ഗതാഗതം തടസപ്പെട്ട പാത
July 10 23:47 2017

കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന്‌ പ്രളയത്തിലായ അസമിലെ കലിംപോങ്ങിൽ ഉരുൾപൊട്ടലിൽ ഗതാഗതം തടസപ്പെട്ട പാത

  Categories:
view more articles

About Article Author