ഇടുക്കി ചാ­ക­ര….

ഇടുക്കി ചാ­ക­ര….
November 24 08:19 2014

ഇ­ടു­ക്കി ജ­ലാ­ശ­യ­ത്തിൽ വെ­ള്ളം ഉ­യർ­ന്ന­തി­നെ­ത്തു­ടർ­ന്ന്‌ കാ­ഞ്ചി­യാർ അ­ഞ്ചു­രു­ളി ട­ണൽ­മുഖ­ത്ത്‌ മ­ത്സ്യ­ബന്ധ­നം ന­ട­ത്തു­ന്ന ആ­ദി­വാ­സി

ചി­ത്രം: വിൻ­സെന്റ്‌ കട്ടപ്പന

 

  Categories:
view more articles

About Article Author