ഉ­ദ്‌­ഘാ­ട­നം മാ­റ്റി

August 10 01:00 2014

കൊ­ല്ലം: ഒ­ക്കു­പ്പേ­ഷ­ണൽ ഹെൽ­ത്ത്‌ ആന്റ്‌ റി­സർ­ച്ച്‌ സെന്റ­റി­ന്റെ­യും ഫാ­ക്‌­ട­റീ­സ്‌ ആന്റ്‌ ബോ­യി­ലേ­ഴ്‌­സ്‌ ജോ­യിന്റ്‌­ഡ­യ­റ­ക്‌­ട­റു­ടെ ഓ­ഫീ­സി­ന്റെ­യും പു­തു­താ­യി പ­ണി­ക­ഴി­പ്പി­ച്ച മ­ന്ദി­ര­ത്തി­ന്റെ ഉ­ദ്‌­ഘാ­ട­നം മ­റ്റൊ­രു ദി­വ­സ­ത്തേ­ക്ക്‌ മാ­റ്റി. നാ­ളെ രാ­വി­ലെ 10­നാ­ണ്‌ ഉ­ദ്‌­ഘാ­ട­നം ന­ട­ത്താൻ നി­ശ്ച­യി­ച്ചി­രു­ന്ന­ത്‌.

  Categories:
view more articles

About Article Author