എഐഎസ്‌എഫ്‌ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്‌ മുന്നിലേയ്ക്ക്‌ നടത്തിയ മാർച്ച്‌

എഐഎസ്‌എഫ്‌ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്‌ മുന്നിലേയ്ക്ക്‌ നടത്തിയ മാർച്ച്‌
May 18 00:53 2017

മെഡിക്കൽ പിജി ഫീസ്‌ വർധനവിൽ പ്രതിഷേധിച്ച്‌ എഐഎസ്‌എഫ്‌ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്‌ മുന്നിലേയ്ക്ക്‌ നടത്തിയ മാർച്ച്‌

  Categories:
view more articles

About Article Author