ദേശീയ നാടകോത്സവത്തിൽ ‘ഖസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസ’ത്തിലെ ഒരു രംഗം

ദേശീയ നാടകോത്സവത്തിൽ ‘ഖസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസ’ത്തിലെ ഒരു രംഗം
March 16 23:53 2017

ദേശീയ നാടകോത്സവത്തിന്‌ അരങ്ങുണർന്നു. തിരുവനന്തപുരത്ത്‌ ഇന്നലെ ആരംഭിച്ച ദേശീയ നാടകോത്സവത്തിലെ ആദ്യനാടകമായ തൃക്കരിപ്പൂർ കെഎംകെ കലാവേദി അവതരിപ്പിച്ച ഒ വി വിജയന്റെ ‘ഖസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസ’ത്തിലെ ഒരു രംഗംRR-16-Khasak-copy

  Categories:
view more articles

About Article Author