പലസ്തീൻ പ്രസിഡന്റ്‌ മെഹമ്മൂദ്‌ അബ്ബാസിനെ രാഷ്ട്രപതി ന്യൂഡൽഹിയിൽ സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ

പലസ്തീൻ പ്രസിഡന്റ്‌ മെഹമ്മൂദ്‌ അബ്ബാസിനെ രാഷ്ട്രപതി ന്യൂഡൽഹിയിൽ സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ
May 17 00:01 2017

പലസ്തീൻ പ്രസിഡന്റ്‌ മെഹമ്മൂദ്‌ അബ്ബാസിനെ രാഷ്ട്രപതി പ്രണബ്‌ മുഖർജി ന്യൂഡൽഹിയിൽ സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ

  Categories:
view more articles

About Article Author