പു­ഴ­യു­ടെ­ ന­ടു­വിൽ­ സ­ത്യ­ഗ്ര­ഹം­:­

പു­ഴ­യു­ടെ­ ന­ടു­വിൽ­ സ­ത്യ­ഗ്ര­ഹം­:­
December 02 07:59 2014

കൊ­ച്ചി­യിൽ­ ക­ട­മ­ക്കു­ടി­ പ­ഞ്ചാ­യ­ത്തി­ലെ­ ദ്വീ­പു­ക­ളു­ടെ­ സ­മ­ഗ്ര­ വി­ക­സ­നം­ ആ­വ­ശ്യ­പ്പെ­ട്ട്‌­
സി­ പി­ ഐ­ ലോ­ക്കൽ­ ക­മ്മി­റ്റി­ ന­ട­ത്തി­യ­ കാ­യൽ­ സ­ത്യ­ഗ്ര­ഹം­ സം­സ്‌­ഥാ­ന­ സെ­ക്ര​‍േ­ട്ട­റി­യ­റ്റം­ഗം­ കെ­ പി­ രാ­ജേ­ന്ദ്രൻ­ ഉ­ദ്‌­ഘാ­ട­നം­ ചെ­യ്യു­ന്നു­

 

  Categories:
view more articles

About Article Author