മാക്‌ ക്രോമിക്‌ കൊട്ടാരത്തിൽ വിടവാങ്ങൽ പ്രസംഗം നടത്തിയ ശേഷം ഒബാമ

മാക്‌ ക്രോമിക്‌ കൊട്ടാരത്തിൽ വിടവാങ്ങൽ പ്രസംഗം നടത്തിയ ശേഷം ഒബാമ
January 12 01:00 2017

വിടവാങ്ങൽ… ചിക്കാഗോയിലെ മാക്‌ ക്രോമിക്‌ കൊട്ടാരത്തിൽ വിടവാങ്ങൽ പ്രസംഗം നടത്തിയ ശേഷം പ്രഥമ വനിത മിഷേൽ ഒബാമ, മകൾ മലിയ എന്നിവർക്കൊപ്പം വേദി വിടുന്ന ബരാക്‌ ഒബാമ
പിടിഐ

  Categories:
view more articles

About Article Author