മിത്രങ്ങൾ പ്രോബയോട്ടിക്കുകൾ

മിത്രങ്ങൾ പ്രോബയോട്ടിക്കുകൾ
March 18 04:45 2017

ഡോ. സാബിൻ ജോർജ്ജ്‌
സൂക്ഷ്മജീവികളായ ബാക്ടീരിയയും, ഫംഗസുമൊക്കെ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ രോഗം വരുത്തുന്ന ഉപദ്രവകാരികളാണ്‌. ഇവയെ നശിപ്പിക്കുന്ന ആന്റിബയോട്ടിക്കുകളെക്കുറിച്ചും നമുക്കറിയാം. എന്നാൽ കന്നുകാലികളുടെ ഉത്പാദനക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന നിരവധി ഉപകാരികളായ സൂക്ഷ്മാണുക്കൾ ഉണ്ട്‌. കാലിത്തീറ്റയിൽ നിശ്ചിത അളവിൽ ചേർക്കാൻ കഴിയുന്ന പ്രയോജനപ്രദമായ സൂക്ഷ്മാണുക്കൾ അടങ്ങിയ ഉത്പന്നങ്ങളാണ്‌ പ്രോബയോട്ടിക്കുകൾ. ഇവയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഉപകാരികളായ സൂക്ഷ്മാണുക്കൾ കന്നുകാലികളുടെ ആമാശയത്തിലെ സൂക്ഷ്മജീവികളെ സംതുലിതമാക്കുകയും തൽഫലമായി ഗുണപരമായ ഫലങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു.
അയവെട്ടുന്ന മൃഗങ്ങളുടെ ആമാശയത്തിന്‌ നാല്‌ അറകളാണുള്ളത്‌. ഇതിൽ ആദ്യ അറയായ റൂമനിൽ വാസമുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സൂക്ഷ്മജീവികളാണ്‌ ഇത്തരം മൃഗങ്ങളിൽ ദഹനത്തെ സഹായിക്കുന്നത്‌. എന്നാൽ ജനിച്ചുവീഴുന്ന സമയത്ത്‌ കിടാവിന്റെ ആമാശയത്തിൽ അണുക്കളൊന്നും തീരെ ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നീട്‌ പരിസരത്തു നിന്നും, മറ്റുമൃഗങ്ങളിൽ നിന്നും, തീറ്റവഴിയായുമൊക്കെ സൂക്ഷ്മാണുക്കൾ ആമാശയത്തിലെത്തിച്ചേരുകയും പെരുകി വാസമുറപ്പിച്ച്‌ ദഹന സഹായം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ പൂർണ്ണമായി വികാസം പ്രാപിച്ച റൂമൻ എന്ന ആമാശയ അറയാണ്‌ നാരുകളുടെ ദഹനം നടത്തി ഉരുവിനാവശ്യമായ പോഷകങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത്‌. വൈവിധ്യമാർന്ന സൂക്ഷ്മാണുക്കൾ സഹവർത്തിത്തത്തോടെ സംതുലനാവസ്ഥയിൽ നിലനിൽക്കുമ്പോഴാണ്‌ ഉത്പാദനശേഷി കൈവരിക്കാനാവുന്നത്‌. അതിനാൽ സൂക്ഷ്മാണുക്കളുടെ സംതുലനാവസ്ഥയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടായാൽ ഉത്പാദനശേഷി കുറയുമെന്നർത്ഥം. ഏറെ അനിവാര്യമായ ഈ ബാലൻസ്‌ നിലനിർത്തുക എന്ന ദൗത്യവുമായാണ്‌ പ്രോബയോട്ടിക്കുകൾ ആമാശയത്തിലേക്ക്‌ അതിഥികളായെത്തുന്നത്‌. പന്നി, കോഴി മുതലായ അയവെട്ടാത്ത ജന്തുക്കളുടെ ആമാശയത്തിലും നിശ്ചിത അളവിൽ സൂക്ഷ്മജീവികളുണ്ടാകും.
പലവിധ ഗുണങ്ങളുള്ള സൂക്ഷ്മാണുക്കൾ അടങ്ങിയ പ്രോബയോട്ടിക്കുകൾ ഇന്ന്‌ വിപണിയിൽ
ലഭ്യമാണ്‌. ബാക്ടീരിയ, ഫംഗസ്‌ എന്നീ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന സൂക്ഷ്മാണുക്കളാണ്‌ നിശ്ചിത അളവിൽ ഇവയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്‌. ലാക്ടോബാസിലസ്‌, ബിഫിഡോ ബാക്ടീരിയം, പ്രൊപ്പിയോണി ബാക്ടീരിയ, എന്ററോകോക്കസ്‌, ബാസില്ലസ്‌ തുടങ്ങിയ ബാക്ടീരിയകൾ കൂടാതെ റൂമനിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഫൈബ്രോ ബാക്ടർ, റുമിനോ കോക്കസ്‌ തുടങ്ങിയവയും പ്രോബയോട്ടിക്കുകളിലുണ്ട്‌. സക്കാറോ മൈസസ്‌ സെർവീസിയ (യീസ്റ്റ്‌), ആസ്പർജില്ലസ്‌ തുടങ്ങിയ ഫംഗസ്സുകളും ഗുണകരമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു. പ്രോബയോട്ടിക്കായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന സൂക്ഷ്മാണുവിന്‌ ആമാശയത്തിലെ പരിതസ്ഥിതികളെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിവുണ്ടായിരിക്കണമെന്നത്‌ പ്രധാനം.
പ്രോബയോട്ടിക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നതിന്റെ ഗുണഫലങ്ങൾ ഏറെ അനുഭവവേദ്യമാകുക സമ്മർദ്ദാവസ്ഥയിലുള്ള മൃഗങ്ങളിലാണ്‌. അണുബാധ, ഉപാപചയ പ്രശ്നങ്ങൾ, തള്ളയിൽ നിന്ന്‌ കുട്ടികളെ വേർപിരിക്കുന്ന സമയം, യാത്ര, കാലാവസ്ഥയിലെ മാറ്റങ്ങൾ, തീറ്റയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവയൊക്കെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കുന്ന അവസരങ്ങൾക്ക്‌ ചില ഉദാഹരണങ്ങളാണ്‌. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ പ്രശ്നക്കാരായ ബാക്ടീരിയകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും, വയറിളക്കം പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിലാണ്‌ പ്രോബയോട്ടിക്കുകൾ ഏറെ ഗുണകരമാവുക.
പ്രോബയോട്ടിക്ക്‌ എന്ന നിലയിൽ യീസ്റ്റ്‌ കാലിത്തീറ്റയിൽ ചേർക്കുന്നത്‌ തീറ്റയുടെ മണവും, രുചിയും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം നാരുകളുടെ ദഹനം ത്വരിതപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. കറവപ്പശുക്കൾ, എരുമകൾ, ആടുകൾ ഇവയിലൊക്കെ യീസ്റ്റ്‌ ഗുണപരമായ പ്രയോജനങ്ങൾ നൽകുന്നു. പാലുത്പാദനം, പാലിലെ കൊഴുപ്പിന്റെ അളവ്‌, വളർച്ചാ നിരക്ക്‌, തീറ്റ പരിവർത്തനശേഷി, രോഗപ്രതിരോധശേഷി ഇവയിലൊക്കെ വർദ്ധനവുണ്ടാകുന്നു. ദഹനസഹായിയായി പ്രവർത്തിച്ച്‌, ശരീരതൂക്കം കൂട്ടുന്ന വളർച്ചാ നിരക്ക്‌ ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്ന ഘടകമെന്ന നിലയിൽ ആടുകളിൽ യീസ്റ്റ്‌ ഫലപ്രദമാണ്‌. അയവെട്ടുന്ന മൃഗങ്ങളിൽ മറ്റ്‌ സൂക്ഷ്മജീവികളുടെ പ്രവർത്തം മെച്ചപ്പെടുത്താനും, അമ്ല, ക്ഷാര നില തുലനം ചെയ്യാനും യീസ്റ്റ്‌ സഹായിക്കുന്നു.
ലാക്ടിക്ക്‌ ആസിഡ്‌ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ലാക്ടോബാസില്ലസ്‌ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ബാക്ടീരിയകൾ രോഗകാരികളായ സൂക്ഷ്മജീവികളെ നശിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. പൂപ്പൽ വിഷത്തെ നിർവീര്യമാക്കാനും ഇവർക്ക്‌ കഴിവുണ്ട്‌. യീസ്റ്റും, ലാക്ടോബാസില്ലസും ചേർന്ന മിശ്രിതം കന്നുകുട്ടികളിൽ തൂക്കം, വളർച്ചാ നിരക്ക്‌ എന്നിവ ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നു. കിടാവുകളിലെ വയറിളക്കത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പ്രോബയോട്ടിക്കുകൾ ഏറെ സഹായകരമാണ്‌. തള്ളയിൽ നിന്നും വേർപിരിക്കുന്ന സമയത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ പന്നികളിലും, മുയലുകളിലും പ്രോബയോട്ടിക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാം. കോഴിമുട്ട, മാംസം ഇവയുടെ ഉൽപാദനവും, മേന്മയും കൂട്ടാൻ പ്രോബയോട്ടിക്കുകൾ സഹായിക്കുന്നുണ്ടെന്ന്‌ പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്‌.
വളർച്ചാ നിരക്ക്‌ കൂട്ടാൻ തീറ്റയിൽ ആന്റിബയോട്ടിക്കുകൾ ചെറിയ അളവിൽ ചേർക്കുന്ന രീതി ഇന്ന്‌ പ്രോത്സാഹിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ഇവയുടെ ദോഷഫലങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ്‌ തന്നെ കാരണം. ഇതിനുള്ള മറുമരുന്നാണ്‌ പ്രോബയോട്ടിക്കുകൾ. പ്രോബയോട്ടിക്ക്‌ തീറ്റയിൽ ചേർക്കാവുന്ന വിധം വികസിപ്പിച്ചത്‌ ജൈവ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ നേട്ടമാണെന്ന്‌ പറയാമെങ്കിലും ഈ അറിവിന്‌ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ പഴക്കമുണ്ട്‌. പാൽ പുളിപ്പിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന തൈരാണ്‌ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രോബയോട്ടിക്ക്‌. കന്നുകുട്ടികളിലെ വയറിളക്കത്തിനെതിരെ തൈര്‌ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതി ഉത്തരേന്ത്യയിൽ പതിവാണ്‌. പുളിപ്പിച്ച പാൽ വിഭവങ്ങൾ നിത്യാഹാരമാക്കുന്ന ബൾഗേറിയൻ കർഷകരുടെ ദീർഘായുസിന്റെ കാരണമായി പറയപ്പെടുന്നതും അവയിലെ ഉപകാരികളായ സൂക്ഷ്മാണുക്കളുടെ സാന്നിധ്യം തന്നെ.

  Categories:
view more articles

About Article Author