രൺധീർ കുമാർ സംവിധാനം ചെയ്ത ‘ഔട്ട്കാസ്റ്റ്‌’ ടാഗോർ തീയറ്ററിൽ അരങ്ങേറിയപ്പോൾ

രൺധീർ കുമാർ സംവിധാനം ചെയ്ത ‘ഔട്ട്കാസ്റ്റ്‌’  ടാഗോർ തീയറ്ററിൽ അരങ്ങേറിയപ്പോൾ
March 19 23:40 2017

തിരുവനന്തപുരത്ത്‌ നടക്കുന്ന ദേശീയ നാടകോത്സവത്തിൽ രൺധീർ കുമാർ സംവിധാനം ചെയ്ത ‘ഔട്ട്കാസ്റ്റ്‌’ എന്ന നാടകം
ടാഗോർ തീയറ്ററിൽ അരങ്ങേറിയപ്പോൾ
ചിത്രം: നോയൽ ഡോൺ തോമസ്‌

  Categories:
view more articles

About Article Author