വിജയ്‌ മല്യ ലണ്ടനിലെ വെസ്റ്റ്‌ മിനിസ്റ്റർ മജിസ്ട്രേറ്റ്‌ കോടതിയിൽ

വിജയ്‌ മല്യ ലണ്ടനിലെ വെസ്റ്റ്‌ മിനിസ്റ്റർ മജിസ്ട്രേറ്റ്‌ കോടതിയിൽ
June 14 00:14 2017

വായ്പ്പാ തട്ടിപ്പ്‌ കേസിൽ വിവാദ വ്യവസായി വിജയ്‌ മല്യ ഇന്ത്യയിലേക്ക്‌ തിരിച്ചയക്കണമെന്ന കേസിൽ ലണ്ടനിലെ വെസ്റ്റ്‌ മിനിസ്റ്റർ മജിസ്ട്രേറ്റ്‌ കോടതിയിൽ ഹാജരായപ്പോൾ

  Categories:
view more articles

About Article Author