Monday
17 Dec 2018

മാറുന്ന പഠനവഴികള്‍

By: Web Desk | Monday 1 January 2018 5:23 PM IST

എസ് വി രാമനുണ്ണി

വ്യവഹാരവാദത്തിന്റെ അച്ചടക്കത്തില്‍ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്മുറികള്‍ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റേയും ഭിന്നഭിന്നമായ അനുഭവങ്ങളുടെയും പൊലിമയില്‍ ശിശുകേന്ദ്രിതമായ അറിവ് നിര്‍മാണത്തിന്റെ ജ്ഞാനോത്സവങ്ങളായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇന്ന്. ഈ മാറ്റം ഏറ്റവും സാര്‍ഥകമായി കേരളത്തില്‍ പ്രയോഗിക്കപ്പെട്ട് ഒരു വ്യാഴവട്ടം കഴിഞ്ഞു. തുടരെയുള്ള അന്വേഷണങ്ങളും നവീകരണങ്ങളും എത്തിനില്‍ക്കുന്നത് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണമെന്ന മഹായജ്ഞത്തിലാണ്. പുതിയ അധ്യയനവര്‍ഷത്തില്‍ പുതിയ സ്‌കൂളുകളായി നമുക്കുചുറ്റുമുള്ളവ വികസിക്കുകയാണ്. ഇതില്‍ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായതില്‍ ഒന്ന് ഹൈടെക്ക് ക്ലാസ് മുറികളാണ്.

പഠനം ഹൈടെക്കില്‍ പ്രതീക്ഷകള്‍

1. നമ്മുടെ കുട്ടികള്‍ക്ക് അന്താരാഷ്ട്രനിലവാരത്തിലുള്ള പഠനാനുഭവങ്ങള്‍ നല്‍കാന്‍ നിലവില്‍ ഏറ്റവും ശക്തമായ സംവിധാനം ഐസിടി Information and communications technology : a diverse set of technological tools and resources used to communicate, and to create, disseminate, store and manage information. തന്നെയാണ്. കാഴ്ച, ശബ്ദം, ഒരു പരിധിവരെ സ്പര്‍ശം എന്നിവയുടെ കാര്യത്തില്‍ ലാപ്പ്‌ടോപ്പും അനുബന്ധ സംവിധാനങ്ങളും ക്ലാസുകളില്‍ വേണ്ടതാണ്. അതാണ് സ്മാര്‍ട്ട് ക്ലാസുകളില്‍ ആദ്യം ഒരുക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ ക്ലാസുകളില്‍ അതിവേഗം ഇത് വ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യും.

2. ഇങ്ങനെയൊരു ക്ലാസ്‌റൂം വിപുലനം നടക്കുമ്പോള്‍ അധ്യാപകരും കുട്ടികളും എന്തായിരിക്കും ആഗ്രഹിക്കുക. രക്ഷിതാക്കലുടെ പ്രതീക്ഷയെന്തായിരിക്കും. നിലവില്‍ ഉള്ളവയും ഇനി വരുന്നവയും ആയി ധാരാളം ഐ സി റ്റി ഉപകരണങ്ങള്‍ സ്‌കൂളില്‍ എത്തും. അവയൊക്കെത്തന്നെ ക്ലാസ്മുറികളില്‍, ലാബില്‍, ലൈബ്രറിയില്‍, സ്റ്റാഫ് റൂമില്‍… ഒക്കെ വിന്യസിക്കും. സമ്പന്നമായ ഐസിടി സാധ്യതകള്‍ പരക്കെ എത്തും. പഠനം വളരെ വളരെ കാര്യക്ഷമവും സമഗ്രവും ആയിത്തീരും. ഇത്രയും സംവിധാനങ്ങള്‍ വരുന്നതോടെ അതൊക്കെയും കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള പരിശീലനങ്ങള്‍ അദ്ധ്യാപകര്‍ക്കും കുട്ടികള്‍ക്കും ലഭിക്കും.

3. നിലവില്‍ ബഹുഭൂരിപക്ഷം അദ്ധ്യാപകരും കമ്പ്യൂട്ടര്‍ സംവിധാനങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള നിപുണത നന്നേ കുറഞ്ഞവരാണ്. കേരളത്തിലെ മാത്രമല്ല ലോകമെമ്പാടും മിക്കവാറും ഇതാണവസ്ഥ. നമുക്ക് കേരളത്തില്‍ ഐ ടി @ സ്‌കൂളിന്റെ പരിശീലനങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞകാലങ്ങളിലും ഇപ്പോഴും ധാരാളമുണ്ട്. അപ്പോള്‍ പരിശീലനക്കുറവല്ല ഇതിനു കാരണം എന്നു കാണാം. പിന്നെ എന്താവാം എന്ന അന്വേഷണം ആരംഭിക്കും. പ്രശ്‌നപരിഹാരങ്ങള്‍ ഉണ്ടാവും.

4. ഐ ടി അധിഷ്ടിതപഠനത്തിന്നനുയോജ്യമായ പാഠപുസ്തകം, ക്ലാസ്‌റൂം പ്രക്രിയകള്‍, മൂല്യനിര്‍ണ്ണയന രീതികള്‍ , ക്ലാസ്‌റൂം വിന്യാസം, അധ്യാപക വിദ്യാര്‍ഥി അനുപാതം, സമയക്രമീകരണം എന്നിവ പുനരാലോചനക്ക് വിധേയമാകും. പഠനപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ സമൂഹത്തിന്റെ പങ്ക് വിഭവസമാഹരണത്തില്‍ നിന്ന് കുറേകൂടി ഉയര്‍ന്ന് കുട്ടിയുടെ ജ്ഞാനാര്‍ജ്ജനത്തില്‍ വരെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താന്‍ കഴിയും. സ്‌കൂളും സമൂഹവും സംസ്ഥാനത്തെ സ്‌കൂള്‍സമൂഹം ആക്കെ പരസ്പരബന്ധിതവും പരസ്പര സഹായകവും ആയിത്തീരും. വിപുലമായ ഒരു വിജ്ഞാനസമൂഹം രൂപം കൊള്ളും. സ്‌കൂളുകളുടെ സമഗ്രമായ ഒരു വിജ്ഞാന ശൃംഖല രൂപപ്പെടും. ഓരോ കുട്ടിയും അറിവിന്റേയും പ്രയോഗത്തിന്റേയും കാര്യത്തില്‍ ലോകനിലവാരത്തിലുള്ള കുട്ടിയായിത്തീരും. അതില്‍ അദ്ധ്യാപകരുടെ സ്ഥാനവും പങ്കാളിത്തവും ചുമതലയും സുപ്രധാനമായിത്തീരും.

5. ക്ലാസ്മുറിയില്‍, ലാബില്‍, ലൈബ്രറിയില്‍, വായനാഇടങ്ങളില്‍, ചുരുക്കത്തില്‍ ക്യാമ്പസ് മുഴുവന്‍ അറിവ് നിര്‍മാണത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മയിടങ്ങളായിത്തീരും. കുട്ടിമാത്രമല്ല അധ്യാപകരും അറിവുമിര്‍മാണത്തിലും പ്രയോഗത്തിലും വ്യാപനത്തിലും പങ്കാളികളാവും. സമൂഹത്തിന്നു മുഴുവന്‍ നിത്യജീവിതത്തില്‍ ഇതിന്റെ പ്രയോജനം ലഭിക്കും. വിവിധ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ സാമഗ്രികള്‍, ടാബുകള്‍, മൊബൈലുകള്‍, സോഷ്യമീഡിയകള്‍, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ലൈബ്രറി ശൃംഖലകള്‍, ഗവേഷണസ്ഥാപനങ്ങള്‍.… എന്നിവയൊക്കെ സ്‌കൂള്‍ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് 7 ത24 സമയവും ശക്തിപകരും. ലോകനിലവാരത്തിലുള്ള സ്‌കൂളുകള്‍ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടും. ലോകനിലവാരത്തിലുള്ള കുട്ടികളും സമൂഹവും രൂപം കൊള്ളും.

6. കുട്ടിക്കും അധ്യാപകനും (പ്രാഥമികമായി) ക്ലാസ്‌സമയത്ത്, ആവശ്യം വരുമ്പോഴൊക്കെ പരമാവധി സമയവും ഐസിടി പിന്തുണ ഉറപ്പാകും. വീഡിയോകള്‍, ഓഡിയോകള്‍, വര്‍ക്ക്ഷീറ്റുകള്‍, ഇന്ററാക്ടീവ് കളികള്‍, മൂല്യനിര്‍ണ്ണയന പരീക്ഷകള്‍, പരിഹാരബോധനപരിപാടികള്‍, മികച്ച പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിലൂടെ ക്ലാസിലെ മുഴുവന്‍ കുട്ടികളേയും ഉള്‍ക്കൊള്ളാന്‍ കഴിയുന്ന ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സംവിധാനം എന്നിവ ഉണ്ടാവും. ‘സമഗ്ര’ പോലുള്ള സംവിധാനങ്ങള്‍ അദ്ധ്യാപകരെ സഹായിക്കാന്‍ ഇനിയും വളരെയധികം വിപുലപ്പെടും. സര്‍ക്കാര്‍ പൊതുസമീപനത്തിനോടൊപ്പം അധ്യാപകരുടെ മികവുകള്‍ കൂടി ഉള്‍ച്ചേരുന്ന സാധ്യതകള്‍ രൂപപ്പെടും. സ്വീകരിക്കലും പങ്കുവെക്കലും ഉള്‍ച്ചേര്‍ക്കലുമാവും ആത്യന്തികമായ സ്‌കൂള്‍ രീതിശാസ്ത്രം.
പതുക്കെപ്പതുക്കെ ഇത്രയുമൊക്കെ സാധ്യമാവലാണ് പുതിയകാലത്തെ വിദ്യാഭ്യാസം. അത് നിറവേറ്റുന്നതിന്ന് തീര്‍ച്ചയായും പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണയജ്ഞങ്ങള്‍ പോലുള്ള പരിപാടികള്‍ക്കാവണം എന്ന് സമൂഹം ആഗ്രഹിക്കും.