ജയൻ അ­നു­സ്‌­മ­ര­ണ­ത്തിൽ പ­ങ്കെ­ടു­ക്കാ­നെ­ത്തി­യ നടൻ മ­ണ­ക്കാ­ട്‌ ര­വി ജ­യ­ന്റെ പ്ര­തി­മ­യ്‌­ക്ക്‌ മു­ന്നിൽ

ജയൻ അ­നു­സ്‌­മ­ര­ണ­ത്തിൽ പ­ങ്കെ­ടു­ക്കാ­നെ­ത്തി­യ നടൻ മ­ണ­ക്കാ­ട്‌ ര­വി ജ­യ­ന്റെ പ്ര­തി­മ­യ്‌­ക്ക്‌ മു­ന്നിൽ
November 17 08:25 2014

മ­രി­ക്കാ­ത്ത ഓർ­മ്മ­കൾ…
ന­ടൻ ജ­യ­ന്റെ മു­പ്പ­ത്തി­നാ­ലാം ചര­മ­വാർഷിക ദി­ന­ത്തോ­ട്‌ അ­നു­ബ­ന്ധി­ച്ച്‌ ജ­യ­ന്റെ ജ­ന്മ സ്ഥ­ല­മാ­യ കൊ­ല്ലം ഓ­ല­യിൽ ഇ­പ്‌­റ്റ കൊ­ല്ലം ജി­ല്ലാ ക­മ്മ­​‍ിറ്റി­യും ജ­യൻ മെ­മ്മോ­റി­യൽ ക്ള­ബ്ബും സം­ഘ­ടി­പ്പി­ച്ച അ­നു­സ്‌­മ­ര­ണ­ത്തിൽ പ­ങ്കെ­ടു­ക്കാ­നെ­ത്തി­യ നടൻ മ­ണ­ക്കാ­ട്‌ ര­വി ജ­യ­ന്റെ പ്ര­തി­മ­യ്‌­ക്ക്‌ മു­ന്നിൽ
ഫോ­ട്ടോ : സു­രേ­ഷ്‌ ചൈ­ത്രം

jayan-anusmaranam-actor-man

  Categories:
view more articles

About Article Author