ഇതൊരു വല്ലാത്ത റിയാലിറ്റി ഷോ ആയിപ്പോയി (വീഡിയോ കാണാം)

June 13 15:36 2014

കെട്ടിയിട്ട് പാട്ടു പാടിക്കുക എന്നിട്ട് കൂട്ടിന് ഉടുമ്പും തവളകളും പോരാത്തതിന് പെരുമ്പാമ്പുകളും..  തായ്‌ലാന്റിലെ ഒരു ടെലിവിഷൻ ചാനലിലെ റിയാലിറ്റി ഷോയായ കില്ലർ കരോക്കെയിലെ രംഗമാണിത്.

  Categories:
view more articles

About Article Author