കൊല്ലത്ത് പോസ്റ്റല്‍ ജീവനക്കാരന് സൂര്യതാപമേറ്റു

Web Desk
Posted on March 23, 2019, 3:28 pm

സൂര്യതാപമേറ്റ് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന പോസ്റ്റൽ ജീവനക്കാരൻ ശ്രീകുമാർ

 

ചിത്രം: സുരേഷ് ചൈത്രം