കിസാൻ സമ്മാൻ പദ്ധതി: മോഡിയുടെ വാഗ്ദാനം പാഴ്‌വാക്കായി, പണം ലഭിക്കാതെ അഞ്ച് കോടിയിലേറെ കർഷകർ

കടക്കെണിയിലായ കർഷകർക്ക് നരേന്ദ്ര മോഡി സർക്കാർ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത പ്രധാൻമന്ത്രി കിസാൻ പദ്ധതി

ഹണി ട്രാപ്പ്; ന ഗ്ന ദൃശ്യങ്ങൾ കാട്ടി യുവാവിൽ നിന്നും കാറും പണവും തട്ടിയ യുവതിയും സുഹൃത്തും പിടിയില്‍

ബിസിനസ്സുകാരനായ യുവാവിനെ ഹ ണി ട്രാപ്പിൽപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ബ്ലാ ക്ക്മെയിൽ ചെയ്ത് പണവും