അധികച്ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിച്ചും കാര്യക്ഷമത ഉയർത്തിയും : സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കത്തിന് പരിഹാരം

അധികച്ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിച്ചും ചെലവിന്റെ കാര്യക്ഷമത ഉയർത്തിയും സമ്പത്തിക ഞെരുക്കത്തിന് പരിഹാരം കാണാനാവുമെന്ന പ്രതീക്ഷ

കാർഷിക മേഖലയുടെ ഊർജ്ജസ്വലതയ്ക്ക് അംഗീകാരം ഉല്പാദനം 4.4ൽ നിന്ന് 5.8 ലക്ഷം ടണ്ണായി; നെൽ കർഷകർക്ക് റോയൽറ്റി

കാർഷിക മേഖലയുടെ ഊർജ്ജസ്വലതയ്ക്ക് ബജറ്റിലൂടെ അംഗീകാരം. കർഷകർക്ക് പുതിയ പ്രതീക്ഷകൾ നൽകുന്ന ബജറ്റിൽ

കമ്യൂണിസ്റ്റാണ്..അറസ്റ്റ് ചെയ്യൂ… യാത്രക്കാരനെ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിച്ച് ഉബർ ഡ്രൈവർ

പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയ്ക്കെതിരെ നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ച യാത്രക്കാരനെ ഉബർ ഡ്രൈവർ