മോഡി ഭരണത്തിൽ രാജ്യത്തെ രാഷ്ട്രീയ‑സാമൂഹ്യ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ ഇല്ലാതാകുന്നു: റിപ്പോർട്ട്

ദേശാന്തര തലത്തിൽ മോഡി സർക്കാരിന് വീണ്ടും തിരിച്ചടിയായി ഫ്രീഡം ഹൗസിന്റെ ജനാധിപത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം

കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് അനുകൂലമായി കമ്പനി നിയമ ഭേദഗതിക്ക് അംഗീകാരം

കോർപ്പറേറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വൻകിട കമ്പനികളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ, നടത്തിപ്പ് എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ

ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി നിരോധനം സുപ്രീം കോടതി റദ്ദാക്കി

ബിറ്റ്കോയിന്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ക്രിപ്‌റ്റോ കറന്‍സി ഇടപാടുകള്‍ക്ക് റിസര്‍വ്വ് ബാങ്ക് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ സുപ്രീം