അക്ഷയ് സിംങിന്റെ വിധവയായി ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹമില്ല: വിവാഹമോചനമാവശ്യപ്പെട്ട് നിർഭയ കേസ് പ്രതിയുടെ ഭാര്യ

വിവാഹമോചനമാവശ്യപ്പെട്ട് നിർഭയ കേസ് പ്രതിയുടെ ഭാര്യ കുടുംബകോടതിയെ സമീപിച്ചു. അക്ഷയ് സിങ് ഠാക്കൂറിന്റെ

വിമാനങ്ങളില്ല, തിരിച്ചെത്തിക്കാൻ നടപടികളില്ല ഇറാനിൽ കുടുങ്ങിയവരെ കേന്ദ്രം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു

കൊറോണ വൈറസ് അതിവേഗം പടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇറാനിൽ കുടുങ്ങി കിടക്കുന്ന നൂറുകണക്കിന് ഇന്ത്യക്കാരെ