അനുമതിയായി: ഓട്ടോകാസ്റ്റിന് ഇനി ട്രെയിൻ ബോഗി നിർമ്മിക്കാം

സംസ്ഥാന പൊതുമേഖലാ വ്യവസായ സ്ഥാപനമായ ഓട്ടോകാസ്റ്റ് പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തില്‍ തയ്യാറാക്കിയ ട്രെയിന്‍ ബോഗിക്ക് റയില്‍വെയുടെ

സാമ്പത്തിക ആഘാതം കടുക്കും: ഇന്ത്യയുടെ വളര്‍ച്ചാനിരക്ക് ഫിച്ച് വെട്ടിക്കുറച്ചു

കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഇന്ത്യയുടെ വളര്‍ച്ചാനിരക്ക് ഫിച്ച് റേറ്റിംഗ്സ് കുറച്ചു. 2020–21

കൊറോണ വ്യാപനം: വിനോദസഞ്ചാരമേഖലയില്‍ 380 ലക്ഷം തൊഴിൽ നഷ്ടമാകും

കൊറോണ വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ലോകവ്യാപകമായി ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള സഞ്ചാര വിലക്ക് രാജ്യത്തെ വിനോദസഞ്ചാരമേഖലയ്ക്ക് കടുത്ത