ഓഹരിവിപണിയിൽ വൻ തകർച്ച

അതിവേഗം വ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൊറോണ വൈറസ് രാജ്യത്തെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ തകർക്കുന്നു. യാത്രാവിലക്കുകള്‍ ശക്തമായതോടെയാണ് ഓഹരി

എന്താണ് ലോക് ഡൗൺ

അത്യാവശ്യമില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ജനങ്ങൾ വീട്ടിലിരിക്കുക എന്നതാണ് ലോക് ഡൗൺ എന്നതുതൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എന്നാൽ