പിഎം കെയേഴ്സ് ഫണ്ട് വിനിയോഗം അർത്ഥവത്താകണം: സിപിഐ

പിഎം കെയേഴ്സ് ഫണ്ട് അർത്ഥവത്തായി വിനിയോഗിക്കണമെന്നും കുടിയേറ്റത്തൊഴിലാളികളെ സൗജന്യമായി അവരുടെ നാടുകളിലെത്തിക്കുന്നതിന് റയിൽവേയ്ക്ക്

വര്‍ക്ക്ഷോപ്പുകള്‍ക്കും വാഹന ഷോറൂമുകള്‍ക്കും പ്രവര്‍ത്തനാനുമതി

സംസ്ഥാനത്ത് ഓട്ടോമൊബൈല്‍ വര്‍ക്ക്ഷോപ്പുകള്‍ക്കും വാഹന ഷോറൂമുകള്‍ക്കും (കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകളില്‍ ഒഴികെ) പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ അനുമതി