വായ്പാപരിധി ഉയർത്തിയത് സ്വാഗതാർഹം; നിബന്ധനകളെ എതിർക്കുന്നു: ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക്

കേരളം അടക്കമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ ദീർഘകാലമായി കേന്ദ്രത്തോട്, വായ്പാ പരിധി മൂന്നുശതമാനത്തിൽനിന്ന് അഞ്ചുശതമാനത്തിലേക്ക് ഉയർത്തണമെന്ന

ഗര്‍ഭിണികളെക്കാള്‍ ഏറെ ഗര്‍ഭശ്രീമാന്‍-ഗര്‍ഭശ്രീമതിമാര്‍

പ്രവാസികളുടെ മടക്കയാത്രാ വിമാനങ്ങളിലെ ഗര്‍ഭിണി സ്പെഷ്യല്‍ സര്‍വീസില്‍ ഗര്‍ഭിണികളെക്കാള്‍ ഏറെ ഗര്‍ഭസ്ഥശിശുക്കള്‍. മടക്കയാത്രയുടെ