വീട് തന്നെ വിദ്യാലയം: സംസ്ഥാനത്തെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകളുടെ ടൈംടേബിൾ പുറത്തിറക്കി

കോവിഡ് 19 മഹാമാരിമൂലം വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ അടഞ്ഞു കിടക്കുകയാണെങ്കിലും കേരളത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള

24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അതിശക്ത ന്യൂനമർദം ‘നിസർഗ’ ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറും: കേരളത്തിൽ പരക്കെ മഴയുണ്ടാകുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്

തെക്ക് കിഴക്കൻ അറബിക്കടലിലും മധ്യകിഴക്കൻ അറബിക്കടൽ പ്രദേശത്തുമായി രൂപപ്പെട്ട ന്യൂനമർദം വരുന്ന 24

സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ അതിപ്രസരമില്ലാതെ ഉറുമ്പുകളെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമാക്കി നിർമ്മിച്ച ഹ്രസ്വചിത്രം ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു

പതിവ് ഷോർട്ട് ഫിലിമുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഉറുമ്പുകളെ കഥാപാത്രങ്ങളാക്കി ഒരുക്കിയ ഷോർട്ട് ഫിലിം