ലോകം അഭിമുഖീകരിക്കാൻ പോകുന്നത് കോവിഡിനേക്കാളും വലിയ മഹാമാരിയെ; മനുഷ്യരാശിയുടെ പകുതിയോളം ഇല്ലാതാകും: പഠനം

ലോകത്ത് കോവിഡിനെക്കാളും വലിയ മഹാമാരി വരാനിരിക്കുകയാണെന്ന മുന്നറിയിപ്പുമായി യു എസ്‌ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ.ഫാമുകളിൽ അനോരോഗ്യപരമായ

ശ്രീപദ്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ ജീവനക്കാർ സമരത്തിലേക്ക്

ശ്രീപത്‌മനാഭസ്വാമി വിരമിച്ച ജീവനക്കാരെ അനധികൃതമായി നിയമിക്കുന്നതടക്കമുള്ള മാനേജ്‌മെന്റ് നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ജീവനക്കാർ സമരത്തിലേക്ക്.

ശുചീകരണദിനം വിജയിപ്പിക്കുക:മുഖ്യമന്ത്രി

പകർച്ചവ്യാധി പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്ന് ശുചീകരണദിനമായി ആചരിക്കാനുള്ള തീരുമാനം പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതിന് ജനങ്ങളാകെ പങ്കാളികളാകണമെന്ന്