മോറട്ടോറിയത്തിലും പലിശ ഈടാക്കും: സുപ്രീംകോടതിയിൽ റിസർവ് ബാങ്ക്

കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ആറുമാസത്തെ മോറട്ടോറിയത്തിന് ഒപ്പം പലിശകൂടി ഒഴിവാക്കാനാകില്ലെന്ന് റിസർവ്

ആരാധനാലയങ്ങളിലെ പ്രവേശനം; മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം പുറത്തിറക്കി കേന്ദ്ര സർക്കാർ

രാജ്യത്ത് ലോക്ക് ഡൗണിനെത്തുടര്‍ന്ന് അടച്ചിട്ട ആരാധനാലയങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കേന്ദ്രം മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം പുറത്തിറക്കി. 65