ലോക്ഡൗണ്‍ കാലത്തെ വേതനം; ചര്‍ച്ചകളിലൂടെ പരിഹാരം കണ്ടെത്തണം: സുപ്രീം കോടതി

തൊഴിലാളി ഇല്ലെങ്കില്‍ വ്യവസായവുമില്ല. ലോക്ഡൗണ്‍ കാലത്തെ മുഴുവന്‍ ശമ്പളവും നല്‍കണമെന്ന കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍

സുരക്ഷാമാനദണ്ഡങ്ങളോടെ കര്‍ഷകസഭകളും ഞാറ്റുവേല ചന്തകളും നടത്തും: കൃഷി മന്ത്രി

കൃഷിവകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ പ്രത്യേക കര്‍ഷക സഭകളും ഞാറ്റുവേല ചന്തകളും സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളോടെ നടത്തുമെന്ന്