മൊറട്ടോറിയം കാലത്തെ പിഴപ്പലിശ; പുനപ്പരിശോധിക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി നിർദ്ദേശം

കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മൊറട്ടോറിയം പ്രഖ്യാപിച്ച വായ്പകൾക്ക് പിഴപ്പലിശ ഈടാക്കുന്നതിനെതിരെ സുപ്രീം കോടതി.

മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഓൺലെെൻ ക്ലാസ് സംവിധാനമൊരുക്കി: സർക്കാർ

സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾക്ക് സംവിധാനമൊരുക്കിയതായി സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചു. നിരവധി