അതിര്‍ത്തിയില്‍ കര്‍ശന ജാഗ്രത നിര്‍ദ്ദേശം

ചൈനയുടെ സൈനികവിന്യാസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പിനെത്തുടര്‍ന്ന് അതിര്‍ത്തിയില്‍ കര്‍ശന ജാഗ്രത പാലിക്കാന്‍ സൈന്യത്തിന്