ഇന്ത്യന്‍ തുറമുഖങ്ങളിൽ ചൈനീസ് ചരക്കുകൾ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നതിനെതിരെ ഗഡ്കരി

ചൈനാ വിരോധത്തിന്റെ പേരിൽ ഇന്ത്യന്‍ തുറമുഖങ്ങളിൽ ചൈനീസ് ചരക്കുകൾ ക്ലിയറന്‍സ് കിട്ടാതെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നതിനെതിരെ

കിഴക്കൻ ലഡാക്കിൽ ഒരുങ്ങുന്നത് അത്യാധുനിക വ്യോമത്താവളം

ചൈനയ്ക്കെതിരെയുള്ള പ്രതിരോധം ശക്തമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കിഴക്കൻ ലഡാക്കിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കായി അത്യാധുനിക വ്യോമത്താവളം ഒരുങ്ങുന്നു.

‍ഡിജിറ്റല്‍ സ്ട്രൈക്ക്; ടിക്‌ടോക്ക് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള 59 ആപ്പുകള്‍ നിരോധിച്ചു

ടിക്‌ടോക്ക് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള 59 ആപ്പുകള്‍ നിരോധിച്ച് കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഡിജിറ്റല്‍ സ്ട്രൈക്ക്. രാജ്യ സുരക്ഷയ്ക്ക്