ലഡാക്കിൽ പൂർവ്വസ്ഥിതി പുനഃസ്ഥാപിക്കണം: ഇന്ത്യ

ലഡാക്കിലെ സംഘര്‍ഷമേഖലകളിലെല്ലായിടത്തും മെയ് മാസത്തിനുമുമ്പുണ്ടായിരുന്ന സാഹചര്യത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരണമെന്നും തല്‍സ്ഥിതി പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്നും ഇന്ത്യ

ജനക്ഷേമ, വികസന പദ്ധതികൾ അട്ടിമറിക്കാൻ നിർദ്ദേശം

കേരളത്തിൽ നടന്നുവരുന്ന ജനക്ഷേമ, വികസന പദ്ധതികളെല്ലാം അട്ടിമറിക്കാനും അലങ്കോലമാക്കാനും ശ്രമിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ജീവനക്കാരുടെ

കേരളത്തിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരത അധ്യാപകരുടെ സമർപ്പണംമൂലം: മുഖ്യമന്ത്രി

സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷര കേരളം എന്ന അഭിമാനത്തിന്റെ അടിത്തറയിൽ അധ്യാപക സമൂഹത്തിന്റെ സമർപ്പണവും കഠിനാദ്ധ്വാനവുമുണ്ടെന്ന്

കോവിഡിൽ ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർക്ക് കൈത്താങ്ങാകാൻ ഝാന്‍സി

കോവിഡ് മഹാമാരിക്കെതിരെ പൊരുതുന്ന കേരളത്തിലെ ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് കൈത്താങ്ങാവാനായി ഝാന്‍സി എന്ന റോബോര്‍ട്ട് അവര്‍ക്കൊപ്പം