നിയമസഭാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒഴിവാക്കണം; തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നീട്ടി വയ്ക്കണം

കുട്ടനാട്, ചവറ നിയമസഭാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ഒഴിവാക്കാനും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നീട്ടിവയ്ക്കണമെന്നും

മികച്ച സ്റ്റാര്‍ട്ടപ്പ് പുരസ്കാരം രണ്ടാംവര്‍ഷവും കേരളത്തിന്

സ്റ്റാര്‍ട്ടപ്പ് മേഖലയിലെ മികച്ച പ്രകടനത്തിനുള്ള കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന്റെ സ്റ്റാര്‍ട്ടപ്പ് പുരസ്കാരം തുടര്‍ച്ചയായി രണ്ടാംവര്‍ഷവും കേരളത്തിന്.