കേന്ദ്രത്തിന്റെ കാർഷിക നിയമങ്ങളെ മറികടക്കാൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിയമം കൊണ്ടുവരുന്നു

കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കാർഷിക നിയമങ്ങളെ മറികടക്കാൻ കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ നിയമ നിർമ്മാണത്തിനൊരുങ്ങുന്നു.

ഹത്രാസില്‍ പീ ഡ നം നടന്നു; യുപി പൊലീസിന്റെ വാദം തള്ളി മെഡിക്കല്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട്

ഹത്രാസിലെ പെണ്‍കുട്ടി ബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയായതായി മെഡിക്കോ ലീഗല്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട്. പ്രാഥമിക പരിശോധനയില്‍ പ്രതികള്‍

രമോജി ഫിലിം സിറ്റി വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്ന വീട് പഠിക്കാൻ മിടുക്കികളായ മൂന്ന് പെൺകുട്ടികൾക്ക്

രമോജി ഫിലിം സിറ്റി വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്ന വീട് പഠിക്കാൻ മിടുക്കികളായ മൂന്ന് പെൺകുട്ടികൾക്ക്.