ജീവനേറുന്ന മരം

 പ്രവീണ കെ. കഴിയുമെങ്കിൽ എനിക്കൊരു മൂവാണ്ടൻ മാവായി പുനർജനിക്കണം. നിന്റെ അതിരിൽ നിന്ന്

നഃ ഋഷി കവി

മിനി ഗോപിനാഥ് മലയാളത്തിന്റെ സൗമ്യ സരസ്വതിയാണ് വിഷ്ണുനാരായയണന്‍ നമ്പൂതിരി. കവിയുടെ കത്തുന്ന അവബോധത്തിന്റെ

“അത്ര കിഴക്കല്ല,പടിഞ്ഞാറ്‌’

വട്ടപ്പറമ്പന്‍ പ്രത്യേകാല്‍ വിളമ്പാന്‍ വിഷയങ്ങളില്ലെങ്കിലും കുറെക്കാലമായി കൊച്ചുവെളുപ്പിനേ കുളിച്ച്‌ കുറിതൊട്ട്‌ വന്നിരിക്കും. ഒറ്റ

മറനീക്കുന്ന ഹിന്ദുത്വം

അധീശാധികാരശക്തികൾ സ്വയംവെളിപ്പെടുത്തും മുമ്പേ അനുകൂലമായി കളമൊരുക്കിയിരുന്നുവെന്ന് ഇറ്റലിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഫാസിസത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെ വിശകലനം

കോവിഡ് കാലത്തെ വസന്തം

കെ കെ ജയേഷ്  നേർരേഖയിൽ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ജീവിതം പെട്ടന്ന് ഒരിടത്തുചെന്നു നിൽക്കുന്നു. പുതിയ കാഴ്ചകളും