വാട്സാപ്പില്‍ മെസേജുകള്‍ അപ്രത്യക്ഷമാക്കാം; ഇക്കാര്യം അറിഞ്ഞിരിക്കാം

വാട്സാപ്പ് പുതിയ ഫീച്ചറുമാറി രംഗത്ത്. അപ്രത്യക്ഷമാകുന്ന സന്ദേശങ്ങള്‍ അയയ്ക്കാനുള്ള സംവിധാനമൊരുക്കാനായി വാട്‌സാപ് ദീര്‍ഘകാലമായി