രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ നാം എതിരാളികളായിരിക്കാം; എന്നാല്‍ ശത്രുക്കളല്ല, നമ്മള്‍ അമേരിക്കക്കാരാണ്: ജോ ബൈഡൻ

അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വിജയത്തോട് അടുത്ത് നില്‍ക്കുന്ന ജോ ബൈഡൻ രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന

മൊബൈല്‍ ആപ്പ് വഴി മയക്കുമരുന്ന് ശൃംഖല; സോഫ്റ്റ് വെയര്‍ എഞ്ചിനിയര്‍ പിടിയില്‍

മൊബൈല്‍ ആപ്പ് വഴി മയക്കുമരുന്ന് ശൃംഖലയുണ്ടാക്കി പ്രവര്‍ത്തിച്ചു വന്നിരുന്ന സോഫ്റ്റ് വെയര്‍ എഞ്ചിനിയര്‍

250 മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ സജ്ജരാക്കി വേമ്പനാട്ട് കായലിൽ പോളവാരാൻ ഫിഷറീസ് വകുപ്പിന്റെ ഭരണാനുമതി

കേരളത്തിന്റെ പരിസ്ഥിതി പൈതൃകമായി കണക്കാക്കുന്ന വേമ്പനാട് കായലിന്റെ ശുദ്ധീകരണത്തിനും കായലിന്റെ നിലനിൽപ്പിനെത്തന്നെ അപകടത്തിലാക്കുന്ന