ഇടി പരീക്ഷ തോറ്റ് മാരുതി എസ് പ്രസോ; സുരക്ഷയില്‍ കാര്‍ വട്ടപൂജ്യം, വീഡിയോ കാണാം

വാഹനത്തിന്റെ സുരക്ഷ നിര്‍ണയിക്കുന്ന ഗ്ലോബല്‍ എന്‍ക്യാപ് ക്രാഷ് ടെസ്റ്റില്‍ മാരുതി സുസൂകിയുടെ കുഞ്ഞന്‍