ബിജെപിയിൽ പൊട്ടിത്തെറി: പാർട്ടി അവഗണന, സീറ്റ് നിഷേധിച്ചു: കോർപ്പറേഷൻ സിറ്റിങ് കൗൺസിലർ രാജിവെച്ചു

പാർട്ടി അവഗണനയിലും സീറ്റ് നിഷേധത്തിലും പ്രതിഷേധിച്ച് കോർപ്പറേഷൻ സിറ്റിങ് കൗൺസിലർ ഐ ലളിതാംബിക