സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ ശബ്ദസന്ദേശം: ‘മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് എതിരെ മൊഴി നൽകാൻ ഇഡി നിർബന്ധിച്ചു’

കേരളത്തിന്റെ വികസനപ്രവർത്തനങ്ങൾ തടഞ്ഞും രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പ് നടത്താനുള്ള ഉപകരണങ്ങളായും കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ ബോധപൂർവം