തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്; കോവിഡ് രോഗികള്‍ക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് വോട്ട് ചെയ്യാം

തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ കോവിഡ് രോഗികള്‍ക്കും നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവര്‍ക്കും വീട്ടിലിരുന്ന് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താന്‍ സൗകര്യമൊരുക്കും. തെരഞ്ഞെടുപ്പ്