ഗംഗാതീരത്തെ പൂച്ചസന്യാസി

കുരീപ്പുഴ ശ്രീകുമാർ

വര്‍ത്തമാനം

Posted on September 17, 2020, 2:46 am

കുരീപ്പുഴ ശ്രീകുമാർ

കോവിഡ് കാലം ബൃഹദ് ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ വായനക്കാലം കൂടിയാണല്ലോ. ഇന്ത്യൻ പുസ്തകങ്ങളിൽ വായിക്കാനെടുക്കാവുന്ന വലിയ പുസ്തകം മഹാഭാരതം തന്നെയാണ്.

മഹാഭാരതം ഒരു മതഗ്രന്ഥമല്ല. ഒരു മതപ്പേരും അതിലില്ല. അന്നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ജാതിവ്യവസ്ഥയും ജാതിലംഘനങ്ങളും ഈ പുസ്തകം അടയാളപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. യുദ്ധം നടക്കുന്ന കുരുക്ഷേത്രം ഒരു ക്ഷേത്രമേയല്ല. അവിടെ ഭജനയും പൂജാരിയുമില്ല. വലിയൊരു ആൾക്കൂട്ടത്തിനു നിൽക്കാൻ പാകത്തിലുള്ള ഒരു മൈതാനമാണത്. വ്യാസന്റെ അതിവിപുലമായ സൈന്യസങ്കൽപ്പത്തെ ഗണിതശാസ്ത്രപരമായി ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള വ്യാപ്തിയും ആ മൈതാനത്തിനില്ല. ക്ഷേത്രരഹിതമായ ആ ചെറുമൈതാനം കുരു മഹാരാജാവ് ഉഴുതുമറിക്കുന്നതുപോലുണ്ട്.

മഹാഭാരതം മനുഷ്യരുടെ മാത്രം കഥയല്ല. ഗരുഡ സങ്കൽപ്പം പോലെയുള്ള പടുകൂറ്റൻ പക്ഷികളും പരുന്തും കുരുവിയും തത്തയും ശാർങ്ഗകക്കിളികളെ പോലെയുള്ള കുഞ്ഞിക്കിളികളും എണ്ണിയാലൊടുങ്ങാത്തത്ര പാമ്പുകളും ചേരയും ആനയും കുതിരയും കാളയും പശുവും കൂറ്റൻ ഓന്തും കീരിയും കുരങ്ങും പുഴുവും മീനുകളും എല്ലാം ഉണ്ട്. ഇലവും ആലും കണിക്കൊന്നയുമടക്കം നിരവധി മരങ്ങളുമുണ്ട്.

കൃഷ്ണനെ ഒരു വനവേടനെ കൊണ്ടു കൊല്ലിക്കാനും ഗാന്ധാരിയെക്കൊണ്ടു വിമർശിപ്പിക്കാനും സ്വന്തം മകനായ സാംബനെ അഗമ്യഗമനത്തിന്റെ പേരിൽ കൃഷ്ണനെ കൊണ്ടു ശപിപ്പിക്കാനും ധീരനായ വ്യാസ മഹാകവിക്കു കഴിയുന്നുണ്ട്. പിൽക്കാല കവികളുടെ മഹാ പാഠശാലയാണ് മഹാഭാരതം.

കൊല, ഭവനഭേദനം, ബലാൽഭോഗം, മോഷണം, ചതി തുടങ്ങിയ ഇരുണ്ട ഇടങ്ങളും ത്യാഗം, സ്നേഹം, കരുണ, പ്രണയം, രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയ തെളിഞ്ഞ ഇടങ്ങളും മഹാഭാരതത്തിലുണ്ട്.

മഹാഭാരതത്തിൽ, മനുഷ്യരറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട നിരവധി കാര്യങ്ങൾ ഉപകഥകളായി മഹാകവി പറയുന്നുണ്ട്. രാമായണവും ശാകുന്തളവും നളചരിതവുമൊക്കെ അത്തരത്തിലുള്ള കേവലം ഉപകഥകൾ മാത്രമാണ്. വ്യാസനും മാർക്കണ്ഡേയനും ലോമശനും ഭീഷ്മരുമൊക്കെയാണ് ഈ സാരോപദേശ കഥകൾ പറയുന്നത്.

അതിൽ രസകരമായ രണ്ടു കഥകൾ ഗംഗാതീരത്തെത്തിയ പൂച്ച സന്യാസിയെയും വലയറുത്ത എലിയെയും കുറിച്ചുള്ളതാണ്.

നാരദൻ ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഈ കഥ ദൂതുമായി പോകുന്ന ഉലൂകനോടു ദുര്യോധനൻ ആവർത്തിക്കുന്നതാണ്.

ഒരു പൂച്ച ഒരിക്കൽ ഗംഗാതീരത്ത് വന്നു രണ്ടു കയ്യും പൊക്കി തപസു തുടങ്ങി. ഇന്ന് ആൾദൈവത്തിനു മുന്നിൽ ആളുകൂടുന്നതു പോലെ ജീവികളൊക്കെ പൂച്ച സന്യാസിയുടെ അനുഗ്രഹത്തിനായി എത്തിത്തുടങ്ങി. എലിക്കൂട്ടം വന്നപ്പോൾ പൂച്ച സന്യാസി ഒരു പ്രധാനകാര്യം അരുളിച്ചെയ്തു. ആത്മീയവും ഭൗതികവുമായ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു നോക്കുക ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം. എന്റെ ചില ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. സ്നാനത്തിനായി എന്നെ ഗംഗയിൽ കൊണ്ടു പോകണം. ഭക്ഷണ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഓരോ ദിവസവും ഓരോ എലി സന്യാസിയെ നീരാടിക്കാൻ കൊണ്ടുപോയി. പൂച്ചസന്യാസി മാത്രം തിരിച്ചു വന്നു. മൂഷികസംഖ്യ കുറഞ്ഞു വരുന്നതിൽ സംശയം തോന്നിയ ഡിണ്ടികൻ എന്ന എലി, കൂട്ടരോടു പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ദിവസം പൂച്ചയ്ക്ക് എസ്കോർട്ട് പോയി. ആ ധീരൻ മടങ്ങി വന്നില്ല. മറ്റു എലികൾ സന്യാസിയുടെ മലം പരിശോധന നടത്തുകയും എലിരോമം കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തതിനാൽ ആരാധന അവസാനിപ്പിച്ചു. കോകിലൻ എലിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ യോഗം ചേർന്നു ഈ തീരുമാനം നടപ്പിലാക്കി. പട്ടിണിയിൽ പെട്ട പൂച്ചസന്യാസി അങ്ങനെ ഗംഗാതീരം വിട്ടുപോയി. യുധിഷ്ഠിരനെ പൂച്ചസന്യാസിയോട് ഉപമിക്കുകയായിരുന്നു ദുര്യോധനൻ.

മറ്റൊരു പൂച്ചക്കഥ ശരാശയ്യാവലംബിയായ ഭീഷ്മർ യുധിഷ്ഠിരന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ്. പലിതൻ എന്ന എലി കാട്ടിലൂടെ പോകുമ്പോൾ വലയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരു പൂച്ചയെ കണ്ടു. ലോമശൻ എന്ന പൂച്ച. ചരിത്രപരമായ ശത്രുത അവർക്കുണ്ടല്ലോ. പക്ഷേ എലി നോക്കിയപ്പോൾ ആ കാട്ടുപാതയ്ക്കരികിൽ ഒരു കീരിയെയും മരക്കൊമ്പിൽ ഒരു മൂങ്ങയെയും കണ്ടു. ഹരിതൻ കീരിയും ചന്ദ്രകൻ മൂങ്ങയും. രണ്ടുപേരും എലിയെ നോട്ടമിട്ടിരിക്കുകയാണ്. പൂച്ച വലയിലാണെങ്കിൽ മറ്റു രണ്ടു ശത്രുക്കളും സ്വതന്ത്രരാണ്. തന്ത്രജ്ഞനായ എലി പൂച്ചയുടെ വല അൽപ്പം മുറിക്കുകയും അതിനുള്ളിൽ കയറി പൂച്ചയ്ക്കടുത്ത് സുരക്ഷിതനായി ഇരിക്കുകയും ചെയ്തു. ബാക്കി വല കൂടി മുറിക്കുന്നതുവരെ പൂച്ച എലിയെ കൊല്ലുകയില്ല.

കുറച്ചു കഴിഞ്ഞു വേട്ടക്കാരൻ വന്നു. അയാളുടെ അമ്പും വില്ലും കണ്ട മൂങ്ങയും കീരിയും പൊടുന്നനെ രക്ഷപ്പെട്ടു. എലി ഉടൻ തന്നെ മറ്റ് ചരടുകൾ കൂടി അറുത്തു ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു. പൂച്ചയും രക്ഷപ്പെട്ടു.

മൂന്നു ശത്രുക്കളെ ഒന്നിച്ചു നേരിടാനുള്ള ഒരു തന്ത്രമാണ് ഭീഷ്മർ പറയുന്നത്. ഒരു ശത്രുവുമായി താൽക്കാലിക സഖ്യമുണ്ടാക്കുക.

ഗംഗാതീരത്തെ പീഡിതരായ മൂഷികസമൂഹത്തോട് എന്തായിരിക്കാം കോകിലൻ എന്ന പുതിയ നേതാവ് പറഞ്ഞത്?

ഇങ്ങനെയാവാം.

“മൂഷികരാജന്റെ കൽപ്പന കേൾക്കൂ

പോയ ഭ്രാതാക്കളെ ഓർക്കുക നമ്മൾ

കാവിയുടുത്തു കൈ പൊക്കിച്ചിരിച്ചു

രാമനാമങ്ങളുരുവിട്ടു കൊണ്ട്

നാളെയും ഗംഗാ തടത്തിൽ മാർജ്ജാര-

സ്വാമിമാരെത്തും, ഉണർന്നിരിക്കേണം”

പിന്നൊരിക്കൽ എലിക്കു മന്ത്രിപദം വച്ചുനീട്ടുകയും എലി അതു നിരസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

മഹാഭാരതം ഉത്തമ സാഹിത്യകൃതി എന്ന നിലയിൽ വീണ്ടും വായിക്കാവുന്നതാണ്.