കോട്ടയം നാഗമ്പടം ശ്രീമഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിലെ ബലിതര്‍പ്പണം

Web Desk
Posted on July 31, 2019, 9:15 pm
ബലിതര്‍പ്പണംകോട്ടയം നാഗമ്പടം ശ്രീമഹാദേവ ക്ഷേത്രം
ചിത്രങ്ങള്‍: ജോമോന്‍ പമ്പാവേലി