ലോക ബൈസൈക്കിള്‍ ദിനത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് നടന്ന ബൈ സൈക്കിള്‍ അഭ്യാസം

Web Desk
Posted on June 04, 2019, 3:39 pm
ലോക ബൈസൈക്കിള്‍ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് കൊല്ലം ക്യൂഎസിയില്‍ ജില്ലാ സ്‌പോര്‍ട്‌സ് കൗണ്‍സിലും എക്‌സ്ട്രീം സ്‌പോര്‍ട്‌ അക്കാഡമിയും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിച്ച ബൈ സൈക്കിള്‍ അഭ്യാസം

 

ചിത്രം: സുരേഷ് ചൈത്രം