ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങള്‍ ഉയര്‍ന്ന നിലവാരത്തിലേക്ക്

പഴയകെട്ടിടങ്ങളും പരിമിതികള്‍ക്കിടയില്‍ വീര്‍പ്പുമുട്ടുന്നതുമായ പൊതുവിദ്യാലയ കെ ട്ടിടങ്ങള്‍ ഇനി പഴങ്കഥകള്‍ മാത്രം. വിദ്യാഭ്യാസ

കണ്ണൂരിന്റെ വികസന കുതിപ്പിന് കിഫ്ബിയുടെ കൈയ്യൊപ്പ്

ഉത്തരമലബാറില്‍ പ്രത്യേകിച്ച് കണ്ണൂര്‍ ജില്ലയില്‍ നടപ്പാക്കികൊണ്ടിരിക്കുന്ന കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ വികസനത്തിന് ഊര്‍ജ്ജം പകരുന്നതില്‍