ചിത്രോദയം

Web Desk
Posted on February 11, 2018, 7:14 pm

ആദിത്യന്‍ എസ്
ക്ലാസ് ആറ് സി
ഗവ. യു പി എസ്
കടയ്ക്കല്‍, കൊല്ലം

 

 

 

ഇന്ദുജ എസ് കര്‍ത്ത
ക്ലാസ് നാല് എഫ്
സ്‌കൂള്‍ ഓഫ് ദി ഗുഡ് ഷെപ്പേര്‍ഡ്
ആക്കുളം

 

 

 

നന്ദന ജെ എസ് 

ക്ലാസ് നാല്
ഗവ. എല്‍ പി എസ്
കാഞ്ഞിരംപാറ

 

 

 

 

അനുഭാഗ്യ ബി
ക്ലാസ് നാല് എ
ജെ ബി എസ്
പൂത്തോട്ട