ഹൈ റോഡിലെ ജില്ലാ ആശുപത്രിക്ക് മുന്‍പിലെ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കെട്ടിടം വീണു; വീഡിയോ

Web Desk
Posted on August 11, 2019, 9:49 am
ഹൈ റോഡിലെ ജില്ലാ ആശുപത്രിക്ക് മുന്‍പിലെ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കെട്ടിടം വീണു