എം ശിവശങ്കര്‍ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് കസ്റ്റംസ് ഓഫിസില്‍ ഹാജരായി

Web Desk

തിരുവനന്തപുരം

Posted on July 14, 2020, 7:41 pm

സ്വര്‍ണക്കടത്ത് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എം ശിവശങ്കര്‍ കസ്റ്റംസ് ഓഫിസില്‍ ഹാജരായി. തിരുവനന്തപുരം കസ്റ്റംസ് ഓഫിസില്‍ ശിവശങ്കറിനെ ചോദ്യം ചെയ്യതു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകാൻ കസ്റ്റംസ് വീട്ടിലെത്തി നോട്ടീസ് നല്‍കിയിരുന്നു.

സ്വര്‍ണക്കടത്ത് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എം ശിവശങ്കര്‍ കസ്റ്റംസ് ഓഫിസില്‍ ഹാജരായി. തിരുവനന്തപുരം കസ്റ്റംസ് ഓഫിസില്‍ ശിവശങ്കറിനെ ചോദ്യം ചെയ്യതു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകാൻ കസ്റ്റംസ് വീട്ടിലെത്തി നോട്ടീസ് നല്‍കിയിരുന്നു.

ENGLISH SUMMARY: cus­toms ques­tioned shiv­asankar

YOU MAY ALSO LIKE THIS VIDEO