ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ നായരുടെ മൃതദേഹത്തിൽ പാർട്ടി പതാക പുതപ്പിച്ചപ്പോൾ

Web Desk
Posted on December 01, 2017, 11:06 am

എം എൻ സ്മാരകത്തിൽ പൊതുദർശനത്തിന് വച്ച മുൻ മന്ത്രിയും ജനയുഗം മുൻ മാനേജിങ് എഡിറ്ററുമായ ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ നായരുടെ മൃതദേഹത്തിൽ പാർട്ടി പതാക പുതപ്പിക്കുന്നു.