ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ നായരുടെ മൃതദേഹത്തിൽ മുതിർന്ന നേതാക്കൾ അന്തിമോപചാരം അർപ്പിച്ചു :വീഡിയോ

Web Desk
Posted on December 01, 2017, 12:16 pm

 

എം എൻ സ്മാരകത്തിൽ പൊതുദർശനത്തിന് വച്ച മുൻ മന്ത്രിയും ജനയുഗം മുൻ മാനേജിങ് എഡിറ്ററുമായ ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ നായരുടെ മൃതദേഹത്തിൽ മുതിർന്ന നേതാക്കൾ അന്തിമോപചാരം അർപ്പിക്കുന്നു

ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ നായരുടെ ഭൗതിക ശരീരം എം.എൻ.സ്മാരകത്തിൽ പൊതുദർശനത്തിന് വച്ചപ്പോൾ

 

വീഡിയോ: രാജേഷ് രാജേന്ദ്രൻ