പ്രളയത്തില്‍ മുങ്ങി കോട്ടയം

Web Desk
Posted on August 17, 2018, 6:27 pm
ശക്തമായ മഴയില്‍ കോട്ടയത്തിന്‍റെ പല ഭാഗങ്ങളും ഇപ്പോളും വെള്ളത്തിനടിയിലാണ്
കോട്ടയത്തിന്‍റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങള്‍

ഫോട്ടോ: ജോമോന്‍ പമ്പാവാലി